หน้าแรก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
Academic Excellence based onBuddhism

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศษ.ด) รอบสอง

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศษ.ด) รอบสอง

ssc adminMay 23, 20221 min read

รอบ-2-ประกาศ-รับสมัครนักศึกษาใหม่-เอก-บริหารการศึกษา-2565-1Download

กิจกรรม


โครงการปฏิบัติธรรมและอบรมกรรมฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการปฏิบัติธรรมและอบรมกรรมฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

ssc adminApr 20, 20221 min read

นักศึกษาที่สนใจเก็บชั่วโมงกรรมฐาน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2565 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-16 พฤษภาคม 2565 ในการเข้าร่วมจะมีข้อกำหนดในการปฏิบัติตนดังนี้ นักศึกษาต้องแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมเท่านั้นนักศึกษาต้องเปิดกล้องตลอดการอบรม…

ข่าวการประกวดราคา


Sharing