พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูของนักศึกษามมร.วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช จัดที่ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖