มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

เปิดรับสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา

(รอบที่ 2)

ตั้งแต่ 20 มี.ค. ถึง 13 พ.ค. 67 สมัครเข้าศึกษาคลิกด้านล่างได้เลย

ติดต่อเรา

เลขที่ 128 หมู่ 6 ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์
ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

© SSC MBU