ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อทำตามขั้นตอนตามเอกสารแนบโดยเคร่งครัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 075-809128 ต่อ204

โครงการปฏิบัติธรรมและอบรมกรรมฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่สนใจเก็บชั่วโมงกรรมฐาน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2565 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-16 พฤษภาคม 2565 ในการเข้าร่วมจะมีข้อกำหนดในการปฏิบัติตนดังนี้ นักศึกษาต้องแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมเท่านั้น นักศึกษาต้องเปิดกล้องตลอดการอบรม มิฉะนั่นจะทำการดีดออกจากห้องอบรม นักศึกษาต้องเข้าร่วมตลอดทั้งวัน คือ 3 เวลา เช้า บ่าย และตอนเย็น ******เอกสารอบรม และ ลิงค์เข้าห้อง Zoom จะใส่ให้ใน Google Drive ลิงด้านล่างนี้ ******* https://drive.google.com/drive/folders/1wsOTTbIbQ43y90xdbyr-BkVjIKCNKHsx?fbclid=IwAR3ba_YM2McNnW6g4dxEZHjoXlckIydLd9TL6U3_8iMWc_Yk9APQHsmPeMw

กำหนดการสอบปลายภาคและตารางสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๔ (ระดับปริญญาตรี)

ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา ดาวน์โหลด 1 ตารางสอบปลายภาค-2-64-สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ปกติ download 2 ตารางสอบปลายภาค-2-64-สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา-ปกติ download 3 ตารางสอบปลายภาค-2-64-สาขาวิชาการปกครอง- ปกติ download 4 ตารางสอบปลายภาค-2-64-สาขาวิชาการปกครอง-นอกเวลาทำการ download

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.pa)

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.pa) วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ผ่าน QR CODE ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่างได้ค่ะ ลงทะเบียนฟรีมีเกียรติบัตรการเข้าร่วมรับฟังด้วยนะคะปล.มาร่วมฟังบรรยายพร้อมกันนะคะ เว็บไซต์ https://bit.ly/sharepa

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สามารถสมัครออนไลน์ เว็บไซต์ http://ssc.mbuslc.ac.th/ และส่งใบสมัครมาที่ วิทยาเขต ที่อยู่ 128 หมู่6 ถ.นครศรีฯ – ร่อนพิบูลย์ ต.นาพรุ อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร.๐๗๕-๘๐๙๑๒๘, ๐๗๕-๘๐๙๑๒๙ ต่อ ๒๐๓ ๒๐๔

1 2 3 4 11