ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2563คณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าห้วยพระ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เนื่องในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงการถวายเทียนเพื่อจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสงส์การถวายเทียนเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา ที่ปรากฏความในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายเทียนบูชาทำให้ได้รับอานิสงส์มากมาย รวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ (ตาทิพย์) ด้วยด้วยการพรรณาอานิสงส์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการทำเทียนพรรษาในประเทศไทยถวายเริ่มมีมาแต่สมัยใด แต่ปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่พรรณาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่ามีการถวายเทียนพรรษาด้วย

ระบบบริการนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลระบบบริการนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อยืนยีนตัวตนในระบบนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาด้วยตนเองได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้http://reg.mbu.ac.th/registrar/home.asp

ออกเยี่ยมประชาชนในเขต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้นำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ออกเยี่ยมประชาชนในเขต ต.ช้งซ้าย ร่อนพิบูลย์ โคยมีณะผู้นำบุญสายนี้ คือ พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ นางธิดา ขุนสิทธิ์ นายธีรักษ์ หนูทองแก้ว นายภาควัฒน์ ปล้องสุววรณ ซึ่งเป็นบุคลากรของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช แม้สถานการณ์โรคระบาดโควิด ๒๐๑๙ ค่อยๆ ผ่อนคลายลงบ้างแล้ว แต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากในสถานการณ์เช่นนี้ จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยมาร่วมในโครงการเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง คนยากไร้ ในนามของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชในครั้งนี้

1 13 14 15