โครงการปฏิบัติธรรมและอบรมกรรมฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่สนใจเก็บชั่วโมงกรรมฐาน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2565

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-16 พฤษภาคม 2565

ในการเข้าร่วมจะมีข้อกำหนดในการปฏิบัติตนดังนี้

  1. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมเท่านั้น
  2. นักศึกษาต้องเปิดกล้องตลอดการอบรม มิฉะนั่นจะทำการดีดออกจากห้องอบรม
  3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมตลอดทั้งวัน คือ 3 เวลา เช้า บ่าย และตอนเย็น

******เอกสารอบรม และ ลิงค์เข้าห้อง Zoom จะใส่ให้ใน Google Drive ลิงด้านล่างนี้ *******

https://drive.google.com/drive/folders/1wsOTTbIbQ43y90xdbyr-BkVjIKCNKHsx?fbclid=IwAR3ba_YM2McNnW6g4dxEZHjoXlckIydLd9TL6U3_8iMWc_Yk9APQHsmPeMw

Sharing