ร่วมแสดงมุทิตาและสักการะท่านพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.รองอธิการบดี ในการได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)

Sharing