รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กับตำแหน่ง “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  ประจำปี ๒๕๖๔

Sharing