รางวัลเพชรรัตนชาติ บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ที่ทรงคุณค่า ประจำปี 2021

ขอแสดงความยินดีกับ พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก)ที่ได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติ บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ที่ทรงคุณค่า ประจำปี 2021 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา

Sharing