รางวัลนนทลีสยาม

ขอแสดงความยินดี แด่ พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กับรางวัล “นนทลีสยาม” งานประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู และลูกดีเด่นแห่งปี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

Sharing