รางวัลนนทลีสยาม

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กับรางวัล “นนทลีสยาม” สาขาแม่พิมพ์ดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ งานประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู และลูกดีเด่นแห่งปี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

Sharing