ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.pa)

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.pa) 📣📣📣📌วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 📌ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ผ่าน QR CODE ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่างได้ค่ะ ✌️✌️ลงทะเบียนฟรี✌️✌️มีเกียรติบัตรการเข้าร่วมรับฟังด้วยนะคะ✌️✌️👏👏ปล.มาร่วมฟังบรรยายพร้อมกันนะคะ👏👏 เว็บไซต์ https://bit.ly/sharepa

Sharing