ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

——————————————

หมายเหตุ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประกาศรายชื่อเฉพาะภาคปกติ เนื่องจากภาคพิเศษยังไม่หมดเวลาสมัคร

Sharing