ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อทำตามขั้นตอนตามเอกสารแนบโดยเคร่งครัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 075-809128 ต่อ204

Sharing