บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
36
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
156747

Facebook

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้มีการสอบคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ดังรายชื่อในประกาศที่แนบมาแล้วนี้
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

mobile version