บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
36
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
156749

Facebook

ประกาศรายชอผสอบผานป.โท  2-2556 Page 1คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคเรียนที่ 2/2556)
ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชได้มีการสอบคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ได้ดำเนินการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อตามเอกสารประกาศที่แนบ

mobile version