บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
53
เนื้อหา
140
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
122974

Facebook


คลิกเพื่อดูประกาศ กำหนดสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กำหนดสอบประมวลความร 12-12-56

ปฏิทินการศึกษา และตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาป.โท ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางการเรียนการสอน ป.โท ภาคเรียนที่ 1/2557
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  
คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  คลิกเพื่อดูเอกสาร
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง   
คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  คลิกเพื่อดูเอกสาร

mobile version