บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
36
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
156752

Facebook

mater57-1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เปิดรับสมัครปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ.ม.และสาขาวิชาสังคมวิทยา (ศศ.ม.)  เริ่มรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
คลิกเพื่ออ่านประกาศ ขยายเวลารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ขยายเวลารบนกศกษา ปโท
คลิกเพื่อดูประกาศ กำหนดสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กำหนดสอบประมวลความร 12-12-56

ปฏิทินการศึกษา และตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาป.โท ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางการเรียนการสอน ป.โท ภาคเรียนที่ 1/2557

mobile version