บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
53
เนื้อหา
140
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
122961

Facebook


attachment 2

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดที่จะจัดโครงการ “ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอพระพรหม และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และ เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาและนันทนาการในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ที่ว่าการอำเภอพระพรหม และ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น เป็นต้นไป
คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ

mobile version