บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
43
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
118809

Facebook


IMG 8907-1มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองอธิการบดี มมร. ศศ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายวิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  หน่วยงานราชการต่างๆ และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรราช เข้าร่วมกิจกรรม
คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศ

mobile version