บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
53
เนื้อหา
140
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
122957

FacebookIMG 5976-1 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดให้มีการประกวดบทสวดด้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีสวดด้านซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดพระธาตุวรมหาวิหารขึ้นนั้น บัดนี้ได้มีการพิจารณาตัดสินบทประพันธ์ของผู้ส่งเข้าประกวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อตามประกาศที่แนบมานี้ และขอเชิญบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมพิธีประทานโล่และเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ ลานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คลิกเพืออ่าน ประกาศผลการตัดสิน การประกวดแต่งบทสวดด้าน

mobile version