บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
53
เนื้อหา
140
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
122956

Facebook


เนื่องด้วยมีผู้ส่งบทร้อยกรองเข้าประกวดจำนวนน้อย ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงของเลื่อนระยะเวลาการรับบทร้อยกรองเพื่อเข้าประกวดแข่งขันสวดด้าน ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทร้อยกรองเข้าประกวดได้ โดยข้อกำหนดยังคงเป็นไปตามเอกสารเดิม เปลี่ยนเพียงกำหนดหมดเขตในวันดังกล่าว
ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดที่นี่ (หมดเขต 10 ก.ค. 2556)


mobile version