บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
36
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
156752

Facebook

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน โดยเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นเดือนสิงหาคม ประกอบกับยังมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาการรับสมัครบุคคลผู้สนใจทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(รอบสอง)รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

mobile version