บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
36
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
156752

Facebook

ตารางการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
ตารางเรียนสาขาวิชาพุทธศาสตร์ / รัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ 
ตารางเรียนสาขาวิชาบริหารกิจการพระพุทธศาสนาคณะสังคมศาสตร์ 
ตารางเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง(ภาคพิเศษ)

ตารางเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กำหนดการสอบระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ในระหว่างวันที่ 7-27 ตุลาคม พ.ศ. 2556
คลิกเพื่อดูรายละเอียด ตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2556
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินภาคปกติ คลิกที่นี่

ปฏิทินภาคภิเศษ คลิกที่นี่
ด้วยทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้เปิดทำกรเรียนการสอนในระดับปริญญาโทร ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่เป็นพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

mobile version