บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
46
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
120947

Facebook16 ประกาศ ผมสทธสอบเขา 611
21 เม.ย. 2561 151

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ 61

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูประกาศ
1517280904172
07 ก.พ. 2561 248

มมร.ศศ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ฯ

คลิกเพื่อดู คลิปและภาพถ่าย
15 ปฐมนเทศฝกอาชพ
20 ม.ค. 2561 308

ประมวลภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์

๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ ทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ…
Default Image
03 มิ.ย. 2557 393

มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.ศศ. ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาทุกท่าน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช…
Default Image
27 ก.ย. 2556 731

ประกาศ ตารางสอบระดับปริญญาตรี ประจำภาตเรียนที่ 1/2556

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กำหนดการสอบระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ในระหว่างวันที่ 7-27 ตุลาคม พ.ศ.…
Default Image
08 พ.ค. 2556 930

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556ปฏิทินภาคปกติ คลิกที่นี่ปฏิทินภาคภิเศษ คลิกที่นี่
 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ
หมู่ ๕ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐๘-๖๒๘๐-๖๖๔๔, ๐๘-๖๒๗๙-๓๓๙๙
โทรสาร ๐๒-๔๐๒๙-๙๔๘
http://www.ssc.mbu.ac.th
อาคารเรียนแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
วัดป่าห้วยพระ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐


 ศูนย์การศึกษาสงขลา
 ตั้งอยู่ภายในวัดมัชฌิมาวาส
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๓๒-๔๕๔๓ โทรสาร ๐-๗๔๓๒-๔๕๔๔
www.songkhla.mbu.ac.th


 ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
 ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมบูชา
ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๘๖๕-๖, ๐-๗๗๒๘-๒๘๖๖
www.suraj.mbu.ac.th

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

link การศีกษา

mobile version