ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
56
เนื้อหา
114
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
100250

Facebook27 ไหวคร61
18 ส.ค. 2561 84

ไหว้ครู 61

ประมวลภาพกิจกรรม ไหว้ครู ประจำการศึกษา 2561
25 61
10 ส.ค. 2561 79

ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตรวันแม่ 10สิงหาคม61

กิจกรรม โครงการการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศ)
24 พธเปดปฐมนเทศ 61
05 ส.ค. 2561 92

ประมวลภาพพิธีเปิด ปฐมนิเทศ 61

ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
22 ประเมน60
01 ส.ค. 2561 101

ประมวลภาพตรวจประเมินภายใน60

คลิกเพื่อดูภาพ
 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ
หมู่ ๕ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐๘-๖๒๘๐-๖๖๔๔, ๐๘-๖๒๗๙-๓๓๙๙
โทรสาร ๐๒-๔๐๒๙-๙๔๘
http://www.ssc.mbu.ac.th
อาคารเรียนแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
วัดป่าห้วยพระ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐


 ศูนย์การศึกษาสงขลา
 ตั้งอยู่ภายในวัดมัชฌิมาวาส
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๓๒-๔๕๔๓ โทรสาร ๐-๗๔๓๒-๔๕๔๔
www.songkhla.mbu.ac.th


 ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
 ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมบูชา
ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๘๖๕-๖, ๐-๗๗๒๘-๒๘๖๖
www.suraj.mbu.ac.th

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version