ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
58
เนื้อหา
120
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106348

Facebook32 ซอมรบประทานปรญญา 61
10 พ.ย. 2561 143

ซ้อมรับประทานปริญญา61

ประมวลภาพ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2561
44506960 1841412635912059 1467064891629109248 n
25 ต.ค. 2561 63

ตักบาตรเทโว 61

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช สืบต่อประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2561เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณรอยพระพุทธบาทจำลอง…
29 เดอนสบ 61
10 ต.ค. 2561 79

เดือนสิบ 61

ประมวลภาพ ขบวนแห่่หมฺรับ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2561วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ
หมู่ ๕ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐๘-๖๒๘๐-๖๖๔๔, ๐๘-๖๒๗๙-๓๓๙๙
โทรสาร ๐๒-๔๐๒๙-๙๔๘
http://www.ssc.mbu.ac.th
อาคารเรียนแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
วัดป่าห้วยพระ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐


 ศูนย์การศึกษาสงขลา
 ตั้งอยู่ภายในวัดมัชฌิมาวาส
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๓๒-๔๕๔๓ โทรสาร ๐-๗๔๓๒-๔๕๔๔
www.songkhla.mbu.ac.th


 ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
 ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมบูชา
ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๘๖๕-๖, ๐-๗๗๒๘-๒๘๖๖
www.suraj.mbu.ac.th

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version