ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
8
เนื้อหา
159
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
153758

Facebook86297085 2986184998092355 1133368996704288768 n
17 ก.พ. 2563 27

รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์วิชาการ ขึ้น ณ ห้องอินทนน์ โรงแรมเดอะพีค บูติด นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ ดังนี้…
loko
02 ม.ค. 2563 194

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษ 2563 รองที่ 1

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ตามบัญชีรายชื่อนี้
80684304 2610382915664412 4195655119401910272 n
26 ธ.ค. 2562 101

ประเพณีการให้ทานไฟ ๖๓

ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีการให้ทานไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓จัดโดย ศุนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย…
S  2334722
25 ธ.ค. 2562 189

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ทาง สวท.นครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 2563 ทางสถานีวิทยุ สวท.นครศรีธรรมราช
วิทยเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งบรรพชิต และคฤหัต เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ แนวทางการเข้าทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมนอกชั้นเรียน โดยมีพระครูสิริธรรมภิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร เป็นผู้ให้โอวาท พร้อมด้วย รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ และคณาจารย์ ประจำวิทยาเขต ในการนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล่าวแสดงความรู้สึกก่อนจบการศึกษา  ช่วงท้ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารุ่นน้อง ปี ๑-๓ ได้ร่วมกันจัดบูมเชียร์ให้รุ่นพี่ที่จบการศึกษา สร้างความประทับใจให้รุ่นพี่ และสร้างแรงบรรดาใจในการเรียนให้กับรุ่นน้องอีกด้วย07 แบนเนอร ปจฉมนเทศรนป ๕๙
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ วันที่่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

เช้าวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐  ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาุขตศรีธรรมาโศกราช พร้อมด้วย พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี ฯ , รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงห้องเรียนสุราษฎร์ธานี และห้องเรียนสงขลา ร่วมกันจัดพานดอกไม้ ธูปเทียน ถือเป็นกิจกรรมได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อนำมาสักการะ พระอาจารย์และอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาธน์วิชาให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญาตรี และปริญญาโท โดยในการนี้ พระเทพวินยาภรณ์ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนจะเดินทางกลับ 
06 แบนเนอร ไหวคร60
05


 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

      เมื่อวันที่ศุกร์ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และกล่าวต้อนรับ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (ศาลายา)พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้ของที่ระลึกให้กับคณะผู้ร่วมประเมินทุกรูป / คน ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (ห้องสมุด)

        โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย หลักสูตรศาสนศาสตรบันฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (ป.ตรี) / หลักสูตรรัฐศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ป.ตรี) / หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบิณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ป.โท) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

   ในการนี้หลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมินได้สรุปรายงานผลการประเมิน ชีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาพร้อมทั้งให้ขอเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น

03 แบนเนอ เขา ป ตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราข จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (รัชการที่ ๑๐) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (รัชการที่ ๑๐) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี ฯ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยดอกไม้หน้าพรบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล จากนั้นพระสงฆ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายฆราวาสและผู้ร่วมกิจกรรม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี


02   10

หมวดหมู่รอง

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version