ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
8
เนื้อหา
159
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
153754

Facebook86297085 2986184998092355 1133368996704288768 n
17 ก.พ. 2563 27

รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์วิชาการ ขึ้น ณ ห้องอินทนน์ โรงแรมเดอะพีค บูติด นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ ดังนี้…
loko
02 ม.ค. 2563 194

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษ 2563 รองที่ 1

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ตามบัญชีรายชื่อนี้
80684304 2610382915664412 4195655119401910272 n
26 ธ.ค. 2562 101

ประเพณีการให้ทานไฟ ๖๓

ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีการให้ทานไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓จัดโดย ศุนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย…
S  2334722
25 ธ.ค. 2562 189

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ทาง สวท.นครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 2563 ทางสถานีวิทยุ สวท.นครศรีธรรมราช
 image15 วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ไดนำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ อ.ท่าศาลา โดยการนำของอาจารย์ ดร.สันติ อุนจะนำ 

อ่านเพิ่มเติม...

 892019 1  0092 วันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศึษย์เก่า ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเทวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ)  อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขต เปิดโครงการ และมีการเสวนา เรื่อง ทิศทางขอมหาวิทยาลัมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในยุค 4.0 วิทยากร ประกอบด้วย ท่านรองอธิการบดี พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. ท่านผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์และคุณพรชัย โชติวรรณ ผ้ดำเนินการเสวนา

 

อ่านเพิ่มเติม...

70371810 2630699286974263 3862038470918668288 n  วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ 

 70064041 2630699666974225 691443799980769280 n 70523334 2630699353640923 3218830538106208256 n 70265045 2630702630307262 8607605285751619584 n

70922526 2630699733640885 7390566976046759936 n 69778653 2630701593640699 1653161211769913344 n

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูสิริธรรมาภิรัต ผศ.ดร. ประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งทางวิทยาเขตขอบพระคุณคณะวิทยากร ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชษโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด พระนักพัฒนาสังคมดาวรุ่งดวงใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ธีระพงศ์ สมเขาใหญ่ จาก ม.มหาจุฬาฯ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ พระครูอรุณสุตาลังการ รศ.ดร. ท่าน ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ท่าน ดร.สรัญญา แสงอัมพร ท่าน รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ ท่าน ดร.สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร ท่าน ดร.ณิชารีย์ ปรีชา ที่ได้กรุณาเติมเต็มงานสัมมนาวิชาการของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต และขอขอบคุณคณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ มมร.ศศ.ทุกท่านที่ตั้งใจกันทำงานอย่างขมักเขม้น จนทำให้งานการสัมมนาครั้งแรกของหลักสูตรดูดีและมีคุณค่ายิ่งนัก ในฐานะประธานหลักสูตรท่าน รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว มองว่านี่คือการบ่มเพาะและปลูกรากฐานแห่งองค์ความรู้ในมิติทางสังคมให้กับหลักสูตรและองค์คณะแห่งนักศึกษาปริญญาเอก ที่สำคัญงานนี้จะไม่มีภาพสวยๆงามๆให้เราได้ชื่นชมหากปราศจากท่านปลัดชรินทร์ ปภาโส คุณณัฎฐา และคุณสุริยัน ที่ช่วยประสานคณะวิทยากร ตลอดถึงประสานงานเรื่องสถานที่จัดประชุม และขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นองคพยพช่วยกันทำให้งานสำเร็จลงด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม...

 23 06 62 1 มมร.วิทยาเขตศรีรรมาโศกราช ได้จัดกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสิริธรรมภิรัต,ผศ.ดร.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

22 06 62             พระเทพวินยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขต และพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
22 06 2562 2 22 06 2562 3
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วันพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระเทพวินยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขต และพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู โดยมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่ศิษย์พึ่งประพฤติปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ ก่อนที่จะเข้ารับการอบรมสั่งสอนในหลักสูตร และสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้การไหว้ครูยังเป็นลักษณะของคนกตัญญูอันบ่งบอกถึงเครื่องหมายแห่งคนดี ตามสุภาษิตที่ว่า "นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี" ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และแสดงออกซึ่งความรัก สมัครสมานสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน พร้อมกันนั้นยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามระหว่างศิษย์กับอาจารย์ให้คงสืบต่อไป
 60955930 425773748257987 2621799980536430592 n

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานพิธีปฐมนิทเศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 (อ่านต่อหน้าต่อไป)

อ่านเพิ่มเติม...

45 ผผานการคดเลอกเขา ป โท 62

หมวดหมู่รอง

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version