ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
151
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
139414

Facebook16975
04 พ.ย. 2562 64

พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2562

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช…
1710256263.2
17 ต.ค. 2562 591

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
72817100 2336786523096913 450450285899284480 n
16 ต.ค. 2562 102

ประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๖๒

เมื่อเวลา 06.45 น. วันนี้ (14 ต.ค. 62) ณ บริเวณลานหน้ามณฑพระพุทธบาทจำลองและลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช…
 892019 1  0092 วันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศึษย์เก่า ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเทวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ)  อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขต เปิดโครงการ และมีการเสวนา เรื่อง ทิศทางขอมหาวิทยาลัมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในยุค 4.0 วิทยากร ประกอบด้วย ท่านรองอธิการบดี พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. ท่านผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์และคุณพรชัย โชติวรรณ ผ้ดำเนินการเสวนา

 


892019 1  0087  892019 1  0085 
166202 6049

วันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศึษย์เก่า ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ) อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขต เปิดโครงการ และมีการเสวนา เรื่อง ทิศทางขอมหาวิทยาลัมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในยุค 4.0 วิทยากร ประกอบด้วย ท่านรองอธิการบดี พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. ท่านผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์และคุณพรชัย โชติวรรณ ผ้ดำเนินการเสวนา และภาคบ่ายมีกิจกรรมดสานสัมพันธ์ศิษย์ มมร ศศ. ครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้เข้าคารวะคณาจารย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาเขต กระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วยกันรวมทั้งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าศิษย์ปัจุบันขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ขยายโอกาสการวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมทั้งการสนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อรวมตัวศิษย์อย่างจริงจังระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาได้ปฏิบัติครบตามหลักสูตรสำหรับสาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์อีกหนึ่งด้วย

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version