ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
131722

Facebookimage15
15 ก.ย. 2562 8

กีฬาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ไดนำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ อ.ท่าศาลา โดยการนำของอาจารย์ ดร.สันติ…
892019 1  0092
11 ก.ย. 2562 31

สัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่า มมร.ศศ

วันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศึษย์เก่า ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ) อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขต เปิดโครงการ…
70371810 2630699286974263 3862038470918668288 n
10 ก.ย. 2562 37

สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์…
23 06 62 1
05 ก.ย. 2562 33

กีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มมร.วิทยาเขตศรีรรมาโศกราช ได้จัดกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม จังหวัดนครศรีธรรมราช…
22 06 62
05 ก.ย. 2562 21

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระเทพวินยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขต และพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู…
70371810 2630699286974263 3862038470918668288 n  วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ 

 70064041 2630699666974225 691443799980769280 n 70523334 2630699353640923 3218830538106208256 n 70265045 2630702630307262 8607605285751619584 n

70922526 2630699733640885 7390566976046759936 n 69778653 2630701593640699 1653161211769913344 n

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูสิริธรรมาภิรัต ผศ.ดร. ประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งทางวิทยาเขตขอบพระคุณคณะวิทยากร ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชษโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด พระนักพัฒนาสังคมดาวรุ่งดวงใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ธีระพงศ์ สมเขาใหญ่ จาก ม.มหาจุฬาฯ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ พระครูอรุณสุตาลังการ รศ.ดร. ท่าน ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ท่าน ดร.สรัญญา แสงอัมพร ท่าน รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ ท่าน ดร.สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร ท่าน ดร.ณิชารีย์ ปรีชา ที่ได้กรุณาเติมเต็มงานสัมมนาวิชาการของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต และขอขอบคุณคณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ มมร.ศศ.ทุกท่านที่ตั้งใจกันทำงานอย่างขมักเขม้น จนทำให้งานการสัมมนาครั้งแรกของหลักสูตรดูดีและมีคุณค่ายิ่งนัก ในฐานะประธานหลักสูตรท่าน รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว มองว่านี่คือการบ่มเพาะและปลูกรากฐานแห่งองค์ความรู้ในมิติทางสังคมให้กับหลักสูตรและองค์คณะแห่งนักศึกษาปริญญาเอก ที่สำคัญงานนี้จะไม่มีภาพสวยๆงามๆให้เราได้ชื่นชมหากปราศจากท่านปลัดชรินทร์ ปภาโส คุณณัฎฐา และคุณสุริยัน ที่ช่วยประสานคณะวิทยากร ตลอดถึงประสานงานเรื่องสถานที่จัดประชุม และขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นองคพยพช่วยกันทำให้งานสำเร็จลงด้วยดี

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version