ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
131713

Facebookimage15
15 ก.ย. 2562 8

กีฬาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ไดนำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ อ.ท่าศาลา โดยการนำของอาจารย์ ดร.สันติ…
892019 1  0092
11 ก.ย. 2562 31

สัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่า มมร.ศศ

วันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศึษย์เก่า ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ) อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขต เปิดโครงการ…
70371810 2630699286974263 3862038470918668288 n
10 ก.ย. 2562 36

สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์…
23 06 62 1
05 ก.ย. 2562 33

กีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มมร.วิทยาเขตศรีรรมาโศกราช ได้จัดกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม จังหวัดนครศรีธรรมราช…
22 06 62
05 ก.ย. 2562 21

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระเทพวินยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขต และพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู…
 23 06 62 1 มมร.วิทยาเขตศรีรรมาโศกราช ได้จัดกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสิริธรรมภิรัต,ผศ.ดร.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
23 06 62 223 06 62 4
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.มมร.วิทยาเขตศรีรรมาโศกราช ได้จัดกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ สมัครสมาน สามัคคี ให้นักศึกษาทุกห้องเรียน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย และระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version