ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
131714

Facebookimage15
15 ก.ย. 2562 8

กีฬาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ไดนำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ อ.ท่าศาลา โดยการนำของอาจารย์ ดร.สันติ…
892019 1  0092
11 ก.ย. 2562 31

สัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่า มมร.ศศ

วันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศึษย์เก่า ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ) อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขต เปิดโครงการ…
70371810 2630699286974263 3862038470918668288 n
10 ก.ย. 2562 36

สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์…
23 06 62 1
05 ก.ย. 2562 33

กีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มมร.วิทยาเขตศรีรรมาโศกราช ได้จัดกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม จังหวัดนครศรีธรรมราช…
22 06 62
05 ก.ย. 2562 21

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระเทพวินยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขต และพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู…
 60955930 425773748257987 2621799980536430592 n

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานพิธีปฐมนิทเศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 (อ่านต่อหน้าต่อไป)

60955930 425773748257987 2621799980536430592 n 
60804696 425802208255141 45926935699652608 n 24 05 2652

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562ขึ้น ในปีนี้มีจำนวนนักศึกษาสนใจเข้าศึกษามี หลักสูตร ๑.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ๒.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัยในการเข้าศึกษาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม และได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ ทั้งในด้านการศึกษาและการเป็นอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้มีการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์เจ้าหน้าที่ให้นักศึกษาใหม่รู้จักด้วย

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version