ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


72817100 2336786523096913 450450285899284480 n เมื่อเวลา 06.45 น. วันนี้ (14 ต.ค. 62) ณ บริเวณลานหน้ามณฑพระพุทธบาทจำลองและลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา
                    เมื่อเวลา 06.45 น. วันนี้ (14 ต.ค. 62) ที่บริเวณลานหน้ามณฑปพระพุทธบาทจำลองและลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร และท่านพระครูสิริธรรมาภิรัต ผศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช นำพระภิกษุ สามเณรออกรับบิณฑบาต มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
                    สำหรับ
ประเพณีตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า คือ การเสด็จจากสวรรค์ดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ใน วัน แรม 1 ค่ำ เดือน 11วันดังกล่าวเป็นวันที่บรรดาชาวพุทธได้ร่วมกันตักบาตรต้อนรับ โดยได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน พิธีที่ทำนั้น ทางวัดอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในบุษบก ซึ่งตั้งอยู่บนล้อเลื่อนหรือคนหาม มีบาตรขนาดใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่บนหน้าพระพุทธรูป มีคนลากล้อเลื่อนไปอย่างช้าๆ นำหน้าพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือบาตรเดินเรียงไปตามลำดับ ในประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ เริ่มมาจากการเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล เช่น การถวายทานรักษาศีล เป็นต้น ซึ่งการตักบาตร จึงถือเป็นการทำบุญอย่างมโหฬารของพุทธศาสนิกชน เป็นต้นมาโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ เพี่อให้นักศึกษา พุทธศาสนิกชนและเยวชนเข้าใจและทราบประวัติเกี่ยวกับการตักบาตรเทโวและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้เพี่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันสำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานราชการ
72427985 437617250217672 9202502842303119360 n 72817100 2336786523096913 450450285899284480 n
 73013803 1440310326110254 4590526393892208640 n  72407109 914779588890295 1288145577804038144 n
 73258825 1130879397302010 5036687867183628288 n  72874609 475698716377987 1639673279293685760 n

mobile version