ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


86297085 2986184998092355 1133368996704288768 n  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์วิชาการ ขึ้น ณ ห้องอินทนน์ โรงแรมเดอะพีค บูติด นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ ดังนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผศ.ดร.พระมหามฆวินทร์ ปริสุตฺตโม, รศ.ดร.พระครูอรุณสุตาลังการ, ศ.ดร.ชัยยันต์ ไชยพร, รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ, ดร.สามิตร อ่อนคง, สส.ชัยชนะ เดชเดโช, ร้อยตรี ดร.กอบกิตติ์ สุวรรณโชติ และผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์

อ่านเพิ่มเติม...

48 รบรางวล พระครๅลิ๊กเพื่อดูเนื้อข่าว
80684304 2610382915664412 4195655119401910272 n
ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีการให้ทานไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
จัดโดย ศุนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

loko 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563  รอบที่ 1 ตามบัญชีรายชื่อนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์
 S  2334722 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 2563 ทางสถานีวิทยุ สวท.นครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

mobile version