การนำหลักบุญกิริยาวัตถุ  มาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556
โดย กันตภณ หนูทองแก้ว
 
1.  ส่วนหน้า-รายงานการวิจัย 
คลิกอ่าน
2.  ปก-นอก-ใน-วิจัยบุญกิริยา
คลิกอ่าน
3. สรุป-10-หน้า-บทความ  คลิกอ่าน 
4. บทที่ 1-3 งานวิจัยเรื่อง-บุญกิริยา
 คลิกอ่าน
5. บทที่ 4 งานวิจัยเรื่อง-บุญกิริยา คลิกอ่าน