เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ 📌 ที่ทำการแห่งใหม่ 128 ม.6 ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 หรือ

📌ที่ทำการเก่า ภายในวัดป่าห้วยพระ หมู่ 5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

📌 หรือจะสมัครออนไลน์ ได้ที่เว็บ http://ssc.mbuslc.ac.th/ *******

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท********ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการโอน เอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชวัดป่าห้วยพระ หมู่5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-809-128ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเลขที่บัญชี 8166024233

Sharing