ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่๒ ระบบโควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่๒ ระบบโควตา ให้ผู้มีสิทธิ์ตามประกาศมารายงานตัว สัมภาษณ์ พร้อมยืนยันสิทธิ์ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวตามประกาศ ทั้งนี้ให้ นศ. นำหลักฐานมายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอง2โควตา64-1

บัญชีแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอง2โควตา64-Copy

Sharing