การประชุมวิชาการระดับชาติ หลักสูตรและการสอนในโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยเครือข่ายความร่วมมือ 3 มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ หลักสูตรและการสอนในโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยเครือข่ายความร่วมมือ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.ศรีธรรมาโศกราช ทั้งหมด 11 Part สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ลิงก์นำเสนอแบบโปสเตอร์ : ลิงก์1: http://www.edu.tsu.ac.th/temp/poster.pdf ลิงก์2 : https://drive.google.com/file/d/1Giea…

Sharing