กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2021 ปีฉลู

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมส่งท้ายปี 2020 โดยมี พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี กล่าวเปิดและให้โอวาสในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ภายในกิจกรรม มีผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรม มีการมอบทุนการศึกษาให้ทุกรูป/คน จับของขวัญให้นักศึกษาที่มาร่วมทุกรูป/คน และแลกของขวัญของบุคลากร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

Sharing