ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563….ด้วยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ในวันที่ 7 พฤศจิยายน 2563 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยประมาณ จึงขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ นักศึกษาทุกรูป/คน ร่วมแสดงความยินกับพี่บัณฑิต และมหาบัณฑิตในครั้งนี้ด้วยกัน

Sharing