พิธีปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน

วันที่เสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 มมร.ศศ. จัดพิธีปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานดรตรีพื้นบ้าน สู่นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในชุมชน โดยมีการแห่รำวง กลองยาว นำแสดงโดย นักศึกษาในชมรม.

Sharing