ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

เมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับนายมหรรณพ เดชวิทักษ์. ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่วัด และเพื่อศึกษาแนวทางในการติดตามการดำเนินการให้มีพุทธมณฑลประจำภาค ให้ครบทั้ง ๔ ภาค ในการนี้ ผู้ช่วยฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ ดร.รอยพิมใจ เพชรกุล ได้รายงานความคืบหน้าการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งพุทธมณฑลประจำภาคที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและได้ติดต่อประสานการอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เครดิตภาพ // http://nrt.onab.go.th/index.php

Sharing