ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 • รางวัลเพชรรัตนชาติ บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ที่ทรงคุณค่า ประจำปี 2021
  ขอแสดงความยินดีกับ พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก)ที่ได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติ บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ที่ทรงคุณค่า ประจำปี 2021 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา Sharing
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2021 ปีฉลู
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมส่งท้ายปี 2020 โดยมี พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี กล่าวเปิดและให้โอวาสในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ภายในกิจกรรม มีผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรม มีการมอบทุนการศึกษาให้ทุกรูป/คน จับของขวัญให้นักศึกษาที่มาร่วมทุกรูป/คน และแลกของขวัญของบุคลากร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค Sharing
 • พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓
   เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๓ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม       โดยมีพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ […]
 • ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2563
  ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563….ด้วยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ในวันที่ 7 พฤศจิยายน 2563 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยประมาณ จึงขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ นักศึกษาทุกรูป/คน ร่วมแสดงความยินกับพี่บัณฑิต และมหาบัณฑิตในครั้งนี้ด้วยกัน […]
 • พิธีปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน
  วันที่เสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 มมร.ศศ. จัดพิธีปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานดรตรีพื้นบ้าน สู่นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในชุมชน โดยมีการแห่รำวง กลองยาว นำแสดงโดย นักศึกษาในชมรม. Sharing
 • โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมตามวิถีพุทธ (ชาวพุทธต้นแบบ)
  โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมตามวิถีพุทธ (ชาวพุทธต้นแบบ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชร่วมกับโรงเรียนกะปงวิทยาคมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๓ณ วัดป่าโมกข์ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา Sharing
 • ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  เมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับนายมหรรณพ เดชวิทักษ์. ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่วัด และเพื่อศึกษาแนวทางในการติดตามการดำเนินการให้มีพุทธมณฑลประจำภาค ให้ครบทั้ง ๔ ภาค ในการนี้ ผู้ช่วยฉัตรชัย […]
 • โครงการค่ายภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563
  วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการค่ายภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ มมร.ศศ. เพื่อนำทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีท่านพระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช […]
 • กิจกรรมโคงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมโคงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 3 ห้องเรียน นครศรีฯ สงขลา และสุราษฎร์ฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช นอกจากนั่นยังมีการแข่งกีฬากระชับมิตรระหว่างสถาบัน มมร. Vs มจร. อีกด้วย และสุดท้ายหลังจากพิธีปิดกีฬา นักศึกษาร่วมกันปลูกต้นด้วยกันเพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่จะค่อยๆโตขึ้นอย่างมั่งคง และแข็งแรง Sharing
 • 22 ส.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ทุกรูป/คน
  ศิษย์มีครู เหมือนงูมีพิษศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม ศิษย์ไม่ได้ความ คุณธรรมไม่มี” วันนี่้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ทุกรูป/คน ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมไหว้ครู เป็นการพัฒนาทั้งศิษย์และพัฒนาครู ไปพร้อมๆ กัน คือ ๑. พัฒนาศิษย์ ด้านคุณธรรม ความกตัญญู รู้คุณ การอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักบูรณาการศาสตร์ต่าง […]
 • รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
  วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา คือคุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของการศึกษา จึงเป็นหัวใจของสถาบันการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า สถาบันจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม Sharing
 • จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์
  วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์โดยมี รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยการจัดกิจกรรมในภาคเช้าวันนี้มีบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและญาติโยมบ้านใกล้เรือนเคียงมหาลัยเข้ามาร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในภาคบ่าย นักศึกษาช่วยกันพัฒนาภายในมหาลัย Sharing
 • จัดพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
  มมร.ศศ. จัดพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และไหว้ครู ประจำปี 2563 Sharing
 • ถวายเทียนพรรษา
  วันที่ 28 มิถุนายน 2563คณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าห้วยพระ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เนื่องในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงการถวายเทียนเพื่อจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสงส์การถวายเทียนเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา ที่ปรากฏความในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายเทียนบูชาทำให้ได้รับอานิสงส์มากมาย รวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ (ตาทิพย์) ด้วยด้วยการพรรณาอานิสงส์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการทำเทียนพรรษาในประเทศไทยถวายเริ่มมีมาแต่สมัยใด แต่ปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่พรรณาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่ามีการถวายเทียนพรรษาด้วย Sharing
 • ออกเยี่ยมประชาชนในเขต
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้นำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ออกเยี่ยมประชาชนในเขต ต.ช้งซ้าย ร่อนพิบูลย์ โคยมีณะผู้นำบุญสายนี้ คือ พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ นางธิดา ขุนสิทธิ์ นายธีรักษ์ หนูทองแก้ว นายภาควัฒน์ ปล้องสุววรณ ซึ่งเป็นบุคลากรของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช แม้สถานการณ์โรคระบาดโควิด […]

Sharing