กิจกรรมโคงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมโคงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 3 ห้องเรียน นครศรีฯ สงขลา และสุราษฎร์ฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช นอกจากนั่นยังมีการแข่งกีฬากระชับมิตรระหว่างสถาบัน มมร. Vs มจร. อีกด้วย และสุดท้ายหลังจากพิธีปิดกีฬา นักศึกษาร่วมกันปลูกต้นด้วยกันเพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่จะค่อยๆโตขึ้นอย่างมั่งคง และแข็งแรง

Sharing