จัดพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

มมร.ศศ. จัดพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และไหว้ครู ประจำปี 2563