ออกเยี่ยมประชาชนในเขต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้นำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ออกเยี่ยมประชาชนในเขต ต.ช้งซ้าย ร่อนพิบูลย์ โคยมีณะผู้นำบุญสายนี้ คือ พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ นางธิดา ขุนสิทธิ์ นายธีรักษ์ หนูทองแก้ว นายภาควัฒน์ ปล้องสุววรณ ซึ่งเป็นบุคลากรของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช แม้สถานการณ์โรคระบาดโควิด ๒๐๑๙ ค่อยๆ ผ่อนคลายลงบ้างแล้ว แต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากในสถานการณ์เช่นนี้ จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยมาร่วมในโครงการเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง คนยากไร้ ในนามของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชในครั้งนี้