ระบบบริการนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล
ระบบบริการนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อยืนยีนตัวตนในระบบ
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาด้วยตนเองได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://reg.mbu.ac.th/registrar/home.asp