บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
9
เนื้อหา
185
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
97306

Facebook


13 มิ.ย. 2559 436

โครงการปฏิบัติธรรมและอบรมกรรมการฐานประจำปี ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดโครงการปฏิบัติธรรมและอบรมกรรมการฐานประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
10 พ.ค. 2559 366

ประมวลภาพโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ…

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ครูพระสอนศีลธรรมฯ

link การศีกษา

mobile version